Yes-maybe-no, 2023, Öl auf Holz, 68,4 x 37 cm
Yes-maybe-no, 2023, Öl auf Holz, 68,4 x 37 cm